Home

Welkom op mijn weblog.
Het wordt een dubbel blog.

Hier plaats ik persoonlijke verhalen, reacties op actuele gebeurtenissen en op ontwikkelingen in kunst en literatuur.
Dat is de ene helft.

De andere helft bevat zakelijke bespiegelingen over het beroepsonderwijs, het werkend leren en in het bijzonder de arbeidsparticipatie van jongeren met een beperking.

Ik verzoek je hartelijk om op mijn bijdragen te reageren.

Geef je mening, ga in discussie of verwijs me naar andere bronnen die een nieuw licht kunnen werpen op wat ik schrijf.
Houd het licht van toon en help mee om van het blog een platform van inzicht en een creatieve speeltuin te maken.